Osim prikaza broja sadrže dio ilustracije ili asocijaciju na karticu sličica s kojom se povezuju.