Ove kartice prikazuju određeni broj zbrajanjem dviju kockica. Posebne su jer se pomoću njih kroz igru može naučiti osnove zbrajanja.