Svaki žeton odgovara točno jednoj kartici s kockicama, a šansa da ih se osvoji otvara se osvajanjem para, TRISA ili p0kera kartica. Bodovi na njima se na kraju igre dodaju ukupnom zbroju bodova, a kroz nastojanje da ih se osvoji, djeca kroz igru nesvjesno vježbaju zbrajanje.