Na ovim su karticama mala slova koja u donjem desnom uglu imaju referencu na velika slova. Ako su vrlo slična velikima onda je u tom ugu znak jednakosti ‘=’.