Na ovim su karticama ilustrirana 2 različita pojma koja imaju isto početno slovo (donji desni ugao) te su vizualno povezana.