Kartice koje se povezuju vizualno su različite, no parove, TRISOVE i pokere lako je pronaći jer ih povezuje ista boja pozadine za svaki pojedini broj.