Poslažite sva velika slova i recite djeci da pronađu njihove parove malih slova iz hrpe na stolu. To je samo prva igra…