U ‘TRIS memoryju’ pronađite kartice kockica i igrajte s njima memory. Kad ih se osvoji bacaju se kockice i osvajaju bodovi ako je zbroj koji se dobije na kockicama jednak osvojenom broju na karticama.