Žetoni i samoglasnici nose dodatne bodove. Fokusom igre na skupljenje bodova u biti djeci omogućavamo da se igraju i da kroz igru usvajaju slova i riječi pasivno.