Jedan od 4 tipa kartica su kartice rimskih brojeva koje na sebi sadrže pripadajući arapski broj u donjem desnom kutu što djeci olakšava njihovo prepoznavanje i učenje.