Naučite čitati prve riječi!

Kako? S Memocedom je lako. Potreban vam je printer i Memoceda i to je to.

Zašto je ovo inovativno?

Za djecu slova predstavljaju na početku čudne simbole, a zamislite kakve su im onda tek riječi. Prve riječi zato nauče vizualno napamet – MAMA, TATA, AUTO, KUĆA itd. te im one postaju dijelom njihova “vizualnog rječnika”. A što ako se pojavi neka nova riječ koja nije među “poznatima”?

Ovaj besplatni dodatak igri krati proces do usvajanja procesa sinteze riječi (sposobnosti spajanja glasova u riječ), što je glavni preduvjet uspješnog čitanja i pisanja. Djeca osvajaju kartice, žetone i dodatne bodove, a pasivno vježbaju glasovnu sintezu, bez prisile.

Kako koristiti dodatak?

1

Skinite PDF s riječima i isprintajte 1 riječ na 1 A4 papir

2

Odaberite riječ, presavinite papir po sredini i ovisno o tome s kojim slovima (velikim ili malim) igrate odaberite stranu papira

3

U igru uključite slova iz odabrane riječi, a papir s riječi stavite kraj postavljenih kartica za igru memory

4

Uzmite onoliko žetona koliko ima mjesta ispod riječi i postavite ih neotkrivene

5

Kada prvi igrač pronađe par ili tris s nekim slovom iz riječi osvaja žeton i dodatne bodove

1

Skinite PDF s riječima i isprintajte 1 riječ na 1 A4 papir

2

Odaberite riječ, presavinite papir po sredini i ovisno o tome s kojim slovima (velikim ili malim) igrate odaberite stranu papira

3

U igru uključite slova iz odabrane riječi, a papir s riječi stavite kraj postavljenih kartica za igru memory

4

Uzmite onoliko žetona koliko ima mjesta ispod riječi i postavite ih neotkrivene

5

Kada prvi igrač pronađe par ili tris s nekim slovom iz riječi osvaja žeton i dodatne bodove

Hvala na kupnji